کتاب گفت و گو با مرگ

اثر آرتور کوستلر از انتشارات نشر نی - مترجم: خشایار دیهیمی-دهه 1940 میلادی

این کتاب شرح چند ماه زندانی است که آرتور کوستلر در جریان جنگ داخلی اسپانیا سپری کرده است. چند ماهی که در انتظار اعدام سپری شد و یکی از مستندترین آثاری است که درباره این دوره از تاریخ اسپانیا نوشته شده است. کوستلر در این کتاب به شرح لحظاتی می‌پردازد که در آن هر لحظه منتظر اعدام بوده است: «مردن ـ حتی اگر در خدمت هدفی غیر شخصی باشد ـ همیشه امری شخصی و خصوصی است.بنابراین ، ناگزیر این صفحات که بیشترش در خوف و انتظار مرگ نوشته شده است خصلتی شخصی و خصوص دارد. افکاری که در سر یک مرد محکوم می‌گذرد ...»


خرید کتاب گفت و گو با مرگ
جستجوی کتاب گفت و گو با مرگ در گودریدز

معرفی کتاب گفت و گو با مرگ از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب گفت و گو با مرگ


 کتاب راسته کنسروسازان
 کتاب ادبیات چیست
 کتاب ماجراهای تن تن (11)
 کتاب آخرین جنبش های هنری قرن بیستم
 کتاب خانواده پاسکوآل دوآرته
 کتاب قلب ، شکارچی تنها