کتاب هفته ای یه بار آدمو نمی کشه

اثر جی. دی. سلینجر از انتشارات نیلا - مترجم: امید نیک فرجام-دهه 1940 میلادی

Once a Week Wont Kill You, J.D. Salinger
عنوان: هفته‌ای یه بار آدمو نمی‌کشه و داستانهای دیگر؛ نویسنده: جروم دیوید (جی.دی.) سالینجر؛ مترجم: امید نیک فرجام؛ لیلا نصیریها؛ تهران، انتشارات نیلا؛ 1387؛ در 142 ص؛ چاپ سوم 1388؛ چاپ چهارم 1392؛ موضوع: داستانهای کوتاه از نویسندگان امریکایی قرن 20 م


خرید کتاب هفته ای یه بار آدمو نمی کشه
جستجوی کتاب هفته ای یه بار آدمو نمی کشه در گودریدز

معرفی کتاب هفته ای یه بار آدمو نمی کشه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هفته ای یه بار آدمو نمی کشه


 کتاب کوره راه لانه های عنکبوت
 کتاب کامینو رئال
 کتاب وفای زن و داستان های دیگر
 کتاب اصل بنیاد
 کتاب آیین زندگی
 کتاب ماهی برای یک ملعون