کتاب راه بردگی

اثر فردریش فون هایک از انتشارات نگاه معاصر - مترجم: فریدون تفضلی-دهه 1940 میلادی

An unimpeachable classic work in political philosophy, intellectual and cultural history, and economics, The Road to Serfdom has inspired and infuriated politicians, scholars, and general readers for half a century. For F. A. Hayek, the collectivist idea of empowering government with increasing economic control would lead not to a utopia but to the horrors of Nazi Germany and Fascist Italy. First published by the University of Chicago Press on September 18, 1944, The Road to Serfdom garnered immediate, widespread attention. The first printing of 2,000 copies was exhausted instantly, and within six months more than 30,000 books were sold.


خرید کتاب راه بردگی
جستجوی کتاب راه بردگی در گودریدز

معرفی کتاب راه بردگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راه بردگی


 کتاب آن فرانک: خاطرات یک دختر جوان
 کتاب همه می میرند
 کتاب زندگی واقعی سباستین نایت
 کتاب نوشابه با سیانور
 کتاب درس هایی برای خوش زیستن در زندگی زناشویی
 کتاب ظلمت در نیمروز