کتاب راسته کنسروسازان

اثر جان اشتاین بک از انتشارات نگاه - مترجم: سیروس طاهباز-دهه 1940 میلادی

راسته‌ی كنسروسازان مكانی واقع در كاليفرنياست كه نويسنده در بسياری از داستان‌های كوتاه خود، اشاره‌ای گذرا به آن داشته باشد. هم‌زمانی تحرير كتاب در سال ۱۹۴۵ با ركود اقتصادی بزرگ، اين اثر را به شاهكاری خواندنی درباره‌ی وضعيت كارگران آمريكا بدل كرده است. محوريت داستان در خيابانی می‌گذرد كه حاشيه‌ی آن مملو از ماهی‌فروشان محقری است كه زندگی‌شان با كارخانه‌ی بزرگ كنسروسازی گره خورده است. طنز تلخ استن‌بك، تصويری از زندگی سياه كارگرانی را نشان می‌دهد كه در كنار شكست‌های بزرگ، همواره به دنبال تجربه‌ای گذرا و موقت از شادی هستند؛


خرید کتاب راسته کنسروسازان
جستجوی کتاب راسته کنسروسازان در گودریدز

معرفی کتاب راسته کنسروسازان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راسته کنسروسازان


 کتاب محاکمه
 کتاب باغ گذرگاههای هزار پیچ
 کتاب نوشابه با سیانور
 کتاب شازده کوچولو
 کتاب کاتالینا
 کتاب مزرعه حیوانات