کتاب دیوار گذر

اثر مارسل امه از انتشارات ماهی - مترجم: اصغر نوری-دهه 1940 میلادی