کتاب تونل

اثر ارنستو ساباتو از انتشارات نیلوفر - مترجم: مصطفی مفیدی-دهه 1940 میلادی

این کتاب، خلاصه ای از اصول اگزیستنسیالیسم سارتر است که به همراه انتقادی از آن ترجمه و توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است.
به ظن مترجم، این، کتابی صرفا فلسفی و پیچیده نیست، بلکه برای استفاده همگان فراهم آمده است.


خرید کتاب تونل
جستجوی کتاب تونل در گودریدز

معرفی کتاب تونل از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تونل


 کتاب محاکمه
 کتاب لبه تیغ
 کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون
 کتاب نسل اژدها
 کتاب مرگ فروشنده
 کتاب مزرعه حیوانات