ادبیات دهه 1940 میلادی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1940 میلادی
 کتاب تونل

کتاب تونل

اثر ارنستو ساباتو از انتشارات نیلوفر


 کتاب پژوهشی در معناداری و صدق

کتاب پژوهشی در معناداری و صدق

اثر برتراند راسل از انتشارات جامی


 کتاب رساله در تاریخ ادیان

کتاب رساله در تاریخ ادیان

اثر میرچا الیاده از انتشارات سروش


 کتاب حماسه سرایی در ایران

کتاب حماسه سرایی در ایران

اثر ذبیح الله صفا از انتشارات فردوس


 کتاب دین،قدرت،جامعه

کتاب دین،قدرت،جامعه

اثر ماکس وبر از انتشارات هرمس


 کتاب بابابزرگ و مجسمه

کتاب بابابزرگ و مجسمه

اثر آرتور میلر از انتشارات نیلا


 کتاب آنتیگون

کتاب آنتیگون

اثر ژان آنوی از انتشارات نشر ثالث


 کتاب گفت و گو با مرگ

کتاب گفت و گو با مرگ

اثر آرتور کوستلر از انتشارات نشر نی


 کتاب کوره راه لانه های عنکبوت

کتاب کوره راه لانه های عنکبوت

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات قطره


 کتاب دیوار گذر

کتاب دیوار گذر

اثر مارسل امه از انتشارات ماهی