ادبیات دهه 1940 میلادی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1940 میلادی
 کتاب چه کسی در دریا مین کاشت؟

کتاب چه کسی در دریا مین کاشت؟

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب وزارت ترس

کتاب وزارت ترس

اثر گراهام گرین از انتشارات نشر چشمه


 کتاب مرد سوم

کتاب مرد سوم

اثر گراهام گرین از انتشارات نشر چشمه


 کتاب انتری که لوطیش مرده بود

کتاب انتری که لوطیش مرده بود

اثر صادق چوبک از انتشارات بدرقه جاویدان


 کتاب خیمه شب بازی

کتاب خیمه شب بازی

اثر صادق چوبک از انتشارات جامه دران


 کتاب ماجراهای نانسی درو 6 (معمای زنگ ناقوس)

کتاب ماجراهای نانسی درو 6 (معمای زنگ ناقوس)

اثر کارولین کین از انتشارات هرمس


 کتاب ماجراهای نانسی درو 9 (معمای دودکش کج)

کتاب ماجراهای نانسی درو 9 (معمای دودکش کج)

اثر کارولین کین از انتشارات هرمس


 کتاب نانسی درو(4) سرنخ در دیوار ویران

کتاب نانسی درو(4) سرنخ در دیوار ویران

اثر کارولین کین از انتشارات نشر ویدا


 کتاب فلسفه16

کتاب فلسفه16

اثر برتراند راسل از انتشارات مصدق


 کتاب فرهنگ عامیانه مردم ایران

کتاب فرهنگ عامیانه مردم ایران

اثر صادق هدایت از انتشارات نشر چشمه